คลิปหนีบกระดาษ

ใช้สำหรับหนีบเอกสาร และยังสามารถสกรีนโลโก้ โฆษณาได้เป็นอย่างดี

หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับค่ะ