ออแกไนเซอร์A5-1

ออกแกไนเซอร์A5-1 ปกหนังPU พร้อมแกนเหล็กสามารถเปิดปิดได้ และด้านในปกมีช่องใส่นามบัตรและใส่เอกสารพร้อมมี Index และไม้บรรทัด/เนื้อในขนาด 14.8x21 ซม. กระดาษถนอมสายตา 80 แกรมจำนวน 120 แผ่นพิมพ์ 1 สี

หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับค่ะ